X
تبلیغات
مرجع کنکور

مرجع کنکور

مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 

 • مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده

  دید کلی :

  هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

  توضیحات کامل :

  دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

  هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد.

  چکیده
  ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدل های تحلیل پوششی داده ها به طور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارائه می شود. پس از تعیین عملیاتی ورودی ها و خروجی های تحقیق، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ناپارامتریک (DEA)، کارایی فنی 32 شعبه از شعبات بانک کشاورزی استان گیلان، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و در حالت ورودی محور بررسی شده است. تحلیل پوششی داده ها (DEA)  یک تکنیک غیرپارامتری برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU)  است که در آن امکان استفاده از چندین ورودی و چندین خروجی وجود دارد.

  در مدل DEA با تشکیل مدل های برنامه ریزی خطی مناسب، کارایی هریک از واحدهای تصمیم گیرنده محاسبه می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل بازدهی ثابت (CCR)، تعداد 9 شعبه (رشت، کلاچای، پره سر، سنگر، چابکسر، منجیل، خشک بیجار، صومعه سرا و رستم آباد) از 32 شعبه مورد بررسی از بین شعبات بانک کشاورزی استان گیلان، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شعبه های کارا در بازدهی ثابت، شعبه های تالش، فومن، رضوانشهر، لشت نشاء، زیبا کنار، مدیریت گیلان، لوشان و واجارگاه، نیز کارا می باشند و سایر شعبه ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند. میانگین کارایی شعبه ها ی ناکارا برابر با 0.889  می باشد و این بدین معناست که شعبه های ناکارا به طور میانگین می توانند با 89  درصد از منابع خود، همان سطح جاری محصولات را داشته باشند.

  کلمات کلیدی:

  ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، کارایی

  اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن 
  سیستم بانکی در ایران همچون سایر کشورها به روش های مختلف از جمله تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی بر کل عملکرد اقتصاد کشور تاثیر می گذارد. در واقع مهمترین فعالیت سیستم بانکی، جمع آوری منابع مالی و تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصادی است. بانک ها، سپرده های سرمایه گذاران را جذب کرده و آنها را در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می دهند. به این ترتیب، از یک سو بانک یکی از ارکان مهم در تجهیز پس اندازهای خرد و کلان و هدایت آن به سمت بنگاه های تجاری و تولیدی است و از سوی دیگر، عامل تبدیل سرمایه های راکد اقتصادی به عوامل مولد می باشد. بنابراین، می توان گفت که نظام بانکی کشور مهم ترین جزء تشکیل دهنده بخش مالی اقتصاد بوده که حجم عملیات آن به مراتب بیش از سایر اجزای بخش مالی ( شرکت های بیمه، بورس اوراق بهادار، شرکت های سرمایه گذاری و موسسات خصوصی نوپا) است (عیسی زاده و همکار، 1389، 60).

      سازمان ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر  را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری، با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمان ها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می‌نماید.

  ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد (حسین زاده و همکاران، 1387، 19). زیرا فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.(عادلی، 1384: 125). علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان ‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد. 

  چهارچوب نظری پژوهش
  چهارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار می شود. این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه ی تحقیق، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، با درنظر گرفتن چهار ورودی (هزینه پرسنلی، هزینه اداری، تعداد پرسنل و سابقه کار پرسنل) و سه خروجی (میزان تسهیلات اعطایی، میزان سپرده ها، خدمات) کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان را مورد بررسی قرار داده است. 

  تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی هاست. مدل های DEA، میزان توانایی هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودی ها به خروجی ها را ارزیابی می کند که این میزان توانایی، ” کارایی” نامیده می شود. به عبارت دقیق تر، در این گونه مدل ها با توجه به جایگاه واحدهای مورد بررسی، ابتدا مجموعه امکان تولید را مشخص می سازد. این مرز نشان دهنده جایگاه بهترین تبدیل ورودی ها به خروجی هاست. این مرز را مرز ” کارا” گویند. سپس ارزیابی واحدها بر اساس فاصله آنها از این مرز، انجام می شود و راهکارهای بهبود کارایی، بر مبنای نزدیک شدن به مرز انجام می گیرد. در تحلیل پوششی داده ها، به دلیل عدم استفاده از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد بررسی اعمال نمی شود و لذا مدل های DEA، به سبب استفاده از فرضیات کمتر در روند ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند(علیرضایی و همکاران، 1387، 265). 

     چون همه شعبات یک بانک کارآ نیستند و دانستن این مطلب که کدام شعبه کارآ و کدام شعبه ناکارآ بوده و عامل ناکارآیی را مشخص نموده ، محقق برآن شد تا به تحقیق حاضر اقدام نماید.  جه انجام این تحقیق ما با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با کمک 4 نهاده یا ورودی شامل هزینه های اداری ، هزینه پرسنلی،تعدادپرسنل و سابقه کار پرسنل و همچنین 3 ستاده یا خروجی شامل میزان تسهیلات،میزان میزان سپرده و ارائه خدمات کارآیی شعبات بانک کشاورزی استان گیلان را مورد ارزیابی قرار دهیم.بنابراین با توجه به مطالب فوق، مساله اصلی تحقیق این است که، عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟   همچنین این پژوهش در نظر دارد کارایی فنی و مدیریتی شعب را با توجه به میزان نهاده های در اختیار هر شعبه و ستانده های حاصل، اندازه گیری و از این طریق شعب را بر مبنای کارایی شان، رتبه بندی نماید. 

  فهرست مطالب
  چکیده    4

  فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق    19
  2-1مقدمه    19
  2-2تعریف ارزیابی عملکرد    20
  2-3 اهمیت ارزشیابی عملکرد    21
  2-4 اهداف ارزیابی عملکرد    22
  2-5 مزایا و معایب ارزیابی عملکرد    22
  2-6 فرآیند ارزیابی عملکرد    24
  2-7 اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد    26
  2-8 سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و نوین    27
  2-9 ابعاد ارزیابی عملکرد    30
  2-10 مفهوم کارایی و انواع آن    31
  2-10-1 انواع کارایی    32
  2-10-2 انواع کارایی از نظر فارل    34
  2-11 تفاوت بهره وری و کارایی    36
  2-12  روش های معمول در اندازه گیری کارایی    39
  2-12-1  روش های تحلیل نسبت    39
  2-12-2 روش روند    40
  2-12-3 روش درصد    40
  2-12-4 روش مقایسه    40
  2-12-5 روش شاخص    40
  2-12-6 روش تحلیل مرزی    41
  2-13 اندازگیری کارائی ازطریق تابع مرزی تصادفی    45
  2-13-1 مدل مرزی معین و آماری     45
  2-13-2 تابع تولید مرزی تصادفی    45
  2-14 اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)    49
  2-15 مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها    56
  2-16 مفاهیم ورودی و خروجی    57
  ورودی ها و خروجی های تحقیق شامل    58
  پیشینه تحقیق    58

  منابع    


برچسب‌ها: مبانی,نظری ارزیابی,عملکرد,بانک,با,استفاده,از,تحلیل,پوششی,داده,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت کلیه ها

مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت کلیه ها

 

 

 • مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت کلیه ها

  کلیه محتوای این سایت اهم از پایان نامه ومقاله و تحقیق و فایلهای اموزشی از سطح اینترنت و سایتهای دیگر جمع آوری میشود و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خرید دچار مشکل شدید با سایت مرجع تماس بگیرید


برچسب‌ها: پاورپوینت,کلیه,ها,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۱۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

دانلود رایگان

مباني نظري و پيشينه تحقيق ارزيابي عملکرد با ترکيب DEA و ANN
مباني نظري و پيشينه تحقيق سيستم هاي سنتي و نوين ارزيابي عملکرد
پاورپوينت آشنايي با کريستوفر الکساندر؛ پدر زبان هاي الگو
پاورپوينت بررسي زيبايي از منظر معماري
پاورپوينت آشنايي با زبان نمادين رنگ ها
پاورپوينت بررسي رابطه بين روانشناسي و معماري
پاورپوينت بررسي نقش رنگ ها در دکوراسيون داخلي
مباني نظري و پيشينه تحقيق سيستم مديريت ايمني، بهداشت محيط‌ زيست
مباني نظري و پيشينه تحقيق متغيرهاي کلان اقتصاد
مباني نظري و پيشينه تحقيق رتبه بندي در صنعت بيمه
مباني نظري بررسي مقايسه اي الگوهاي تلفيقي جهت ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با روش فازي
مقاله بررسي تطبيقي الگوريتم هاي ترکيبي کارا به منظور ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويکرد فازي
تحقيق در خصوص قولنامه و ماهيت آن
پاورپوينت تحليل و بررسي خانه
پاورپوينت بررسي ديوارهاي گچي پيش ساخته
پاورپوينت بررسي سيستم سازه اي D.B.T
پاورپوينت بررسي سيستم شوتينگ زباله در ساختمان
پاورپوينت بررسي ضوابط و استاندارد هاي مدارس فني حرفه اي
دانلود پاورپوينت تحليل معماري مجتمع مسکوني ششصد دستگاه
پاورپوينت بررسي محيط هاي پاسخده (تناسبات بصري)
اهميت کنترل کيفيت در سازه هاي صنعتي و مسکوني
پاورپوينت بررسي قالب هاي لغزنده
پاورپوينت بررسي کاربرد کامپوزيت در ساختمان (FRP)
دانلود پاورپوينت بازمهندسي فرايندهاي كسب و كار
پاورپوينت پروژه ي طرح مرمتي خانه ي پروين اعتصامي
پاورپوينت بررسي شهرک شوشتر نو
پاورپوينت بررسي مودهاي ناپايداري در سازه هاي فضاکار
پاورپوينت بررسي نازک کاري هاي مدرن
تحقيق اعاده حيثيت در حقوق ايران
پاورپوينت بررسي نحوه ي اجراي جايگاه آسانسور
پاورپوينت بررسي هتل هما
تحقيق صنعت داروسازي و اهميت شيمي و کاربردهاي آن
پاورپوينت آموزش تصويري احکام وضو
مباني نظري بررسي فرآيند ارزيابي عملکرد در دانشکده ها و ارائه راهکارهايي جهت بهسازي نيروي انساني
مباني نظري ارزيابي عملکرد سازمان با روش ارزيابي متوازن و اولويت بندي پروژه هاي آن با توسعه عملکرد کيفيت
سنجش عملکرد نسبي شرکت هاي توليد کننده کاشي و سراميک با روش DEA و EFQM
مباني نظري طراحي مدل ارزيابي عملکرد با کارت امتيازي متوازن و رتبه بندي آنها
نگرش شغلي با تاکيد بر تمايل به ترک شغل و رضايت شغلي
بررسي زير ساخت هاي مورد نياز جهت يکپارچه معماري اطلاعات با سيستم هاي هوش تجاري
مباني نظري و پيشينه تحقيق HSE
پروپوزال ارزيابي عملکرد بانک با کارت امتيازي متوازن
پروپوزال بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي
مباني نظري و پيشينه تحقيق عملکرد مالي
مباني نظري و پيشينه تحقيق استراتژي منابع انساني
ارزيابي مالي شرکت ها و ارائه الگوي مطلوب براي آنها
مباني نظري ارزيابي مالي شرکت ها و ارائه الگوي مطلوب براي آنها
مباني نظري سنجش عملکرد نسبي شرکت هاي توليد کننده کاشي و سراميک با روش DEA و EFQM
مباني نظري طراحي الگوي ارزيابي عملکرد با تکنيک تحليل پوششي داده ها و منطق فازي
مباني نظري ارزيابي عملکرد شعب سازمان با تحليل پوششي داده ها
مباني نظري ارزيابي عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رويکرد تلفيقي
تحقيق در خصوص استهلاک
بررسي ادلّه اثبات دعوي در اسلام
تحقيق در خصوص قوه قاهره يا فورس ماژور
بررسي و شناخت شهر

 


برچسب‌ها: دانلود,رایگان,,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۶ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

فضاسازی به کمک کاغذ دیواری و ترمووود

خانه ای زیبا با استفاده از ترمووود و کاغذ دیواری

خانه محلی است که عموما افراد زمان های استراحت ، میهمانی های خود را در آنجا سپری می کنند. بنابراین داشتن خانه ای زیبا که به صورت اصولی طراحی شده باشد می تواند ضمن ایجاد حس آرامش و راحتی، زیبایی و جذابیت را نیز با خود به همراه بیاورد. رنگ دیوار ها، مبلمان، کف و سقف خانه جز عناصر اصلی بوده و انتخاب هوشمندانه ی این موارد می تواند راه را تا حدود زیادی برای شما هموار کند. شما برای داشتن انتخابی مناسب می توانید از متخصصان در زمینه ی معماری و طراحی داخلی کمک بگیرید. همچنین برخی از فروشنگان و شرکت ها خود با ارئه ی مشاوره رایگان در صدد جلب رضایت مشتری بوده و او کمک می کنند بهترین انتخاب را داشته باشند. در ادامه ی این مقاله میخواهیم دو شرکت یزرگ در زمینه خدمات کاغذ دیواری و خرید ترموود  را برای شما عزیزان معرفی کنیم. 

کاربرد ترموود در طراحی نما

شخصیت و پرستیژ یک ساختمان از نمای آن پیداست. نمای ساختمان همچون ظاهر یک شخص نمادی از درون اوست که متاسفانه امروزه با استفاده ناصحیح از مصالح  و مواد متفاوت در نمای ساختمان ها چهره شهر تکراری و یکنواخت شده است. در اینجا باید ذکر کنیم که با وارد شدن چوب به حوزه مدرن این صنعت جان تازه و ویژه ای به آن بخشیده است اما برگشت پذیری چوب به چرخه طبیعت و همچنین حس زیبایی و طبیعت گونه ای که القا می کند، می تواند آرامش را به شهر باز گرداند. استفاده از چوب ترموعلاوه بر زیبایی شناسی دارای کاربرد های عملی زیادی می باشد. یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه ای داشت استفاده از مصالحی است که در کنار یکدیگر به صورت ترکیبی از زیبایی و دوام کافی در نمای خارجی برخوردار باشند. ترموود در نمای ساختمان ها کاربرد بالایی دارد که با توجه به عملیاتی که بر روی آن انجام می شود از مقاومت بالایی برخوردار است.

متریال مناسب نمای ساختمان

امروزه با پیشرفت صنعت معماری و با توجه به روی کار آمدن متریال های فراوان در طراحی و نمای ساختمان، طراحان ساختمان و معماران متریال ها را با توجه به سلیقه ی افراد مختلف به کار میگیرند. افزایش آلودگی ها باعث شده است به محصولات و متریال هایی که دوست دار محیط هستند و به محیط زیست کمترین آسیب را می رسانند مورد توجه قرار گیرند. به منظور آسیب کمتر به محیط زیست اغلب در نمای داخلی و بیرونی ساختمان از محصولات طبیعی نظیر چوب و سنگ استفاده می شود. این دو در کنار یک دیگر ترکیب جالبی را پدید می آورند. در هنگام انتخاب متریال های نمای ساختمان بایستی به موضوع زیبایی، تناسب، تضاد یا طبیعی بودن توجه کنیم.

نمای ترمو وود و روف گاردن به دلیل طبیعی بودن و داشتن انرژی فراوان یکی از گزینه های چشمگیر برای نمای چوبی است. امروزه علاوه بر توجه فراوان به موضوع زیبایی نمای ساختمانی به بحث دوام و پایداری آن نیز بسیار توجه می شود. توجه به مصالحی که در حین تولید و تخریب بتوانند بیشترین پایداری را با محیط اطرافشان داشته باشند بسیار اهمیت دارد. بنابراین معماران و طراحان نمای ساختمان ترجیح می دهند در کنار چوب ترمو از مصالحی که در عین حفظ زیبایی و پایداری، طبیعی نیز باشند،استفاده کنند. برای دستیابی به سطح کیفیت بالای زندگی، حفظ طبیعت، به کارگیری تکنولوژی های جدید آمیخته با طبیعت همچون ترمووود رواج یافته است. هر نوع چوبی برای استفاده در صنعت نمای ساختمان مناسب نمی باشد، مناسب ترین چوب نمای ساختمان، چوب درخت کاج می باشد. یکی از مهم ترین دلایلی که چوب ترمووود کاج برای این صنعت مناسب است این است که علاوه بر مقاومت بالا بعد از اجرای فرآیند ترموود، وزن سبک تری نسبت به چوب های دیگر دارد. علاوه بر این این نوع چوب دارای رگه هایی است که به آن بعد زیبایی را نیز می افزاید.

مزایای ترموود در نمای ساختمان

• عدم استفاده از مواد غیر طبیعی یا شیمیایی

• مقاومت در شرایط آب و هوایی مختلف و ناپایدار

• عایق بودن از نظر سرما و گرما

• نصب سریع و آسان و سبک بودن

• زیبایی و قابلیت استفاده در محیط های گوناگون

ایده هایی برای ساخت کفپوش با ترمووود

ایده های طراحی ارائه شده به شما کمک می کند طرح زیبا و پایداری از چوب را ایجاد کنید. مناطق خارجی محل زندگی با ایجاد فضای آرام بخش و مناسب فعالیت های مختلف زیبایی املاک را دو چندان می کند. در این منطقه ی سکونتی امکانات بسیاری مانند محل غذاخوری، استخر، آشپزخانه ی خارجی و سونا یافت می شود. برای ایجاد جذابیت همه جانبه ی این منطقه بهتراست از کفپوش های چوبی ترموود  برای ایجاد تقارن با محیط استفاده کرد.

طراحی نمای خارجی و داخلی سازه با ترمووود
یکی از شگردها مرتبط به طراحی ساختمان ایجاد فضایی دوجانبه برای قسمت های داخلی و خارجی است. به همین منظور باید از مصالحی که مناسب با هر دو محیط باشد باید استفاده کرد.

 قیمت چوب ترموود 

به طور کلی قیمت ترمووود به صورت قیمت جهانی تعیین می شود که شرکت های تولید کننده با توجه به شیوه و استراتژی های فروش و سیستم بازاریابی که دارند ممکن است با تغییرات کم در قیمت چوب ترموود رو به بازار به صورت متر مکعب به بازار عرضه می کنند. 

 • در گام اول باید به میزان ضخامت چوب ترمو باید توجه کنید هر چه میزان ضخامت آن بیشتر باشد قیمت چوب ترمو بالاتر می رود و هرچه ضخامت چوب کاهش یابد به تبع آن قیمت چوب نیز کاهش می یابد.
 • عامل دوم که بسیار بر قیمت چوب ترمو تاثیر گذار است گونه ونوع درختی است که از آن استفاده کرده اند و همچنین فرایندی که بر روی چوب پیاده می سازند تا چوب تبدیل به چوب ترموود گردد 

مثلآ چوب ترمووودی که از گونه درختی کاج تهیه می شود به مراتب قیمت پایین تری دارد نسبت به چوب ترموودی که
از گونه درخت زبان گنجشک یا ونتهیه می گردد.
این مسئله به دلیل کم تراکم تر بودن جنگلی و انبوهی کمتر و سخت پیدا شدن آن می باشد از یک سو و پیچیده تر بودن و طولانی تر بودن فرایند ترمو شدن این گونه درختی از جهت دیگر می باشد.


پس می توان نتیجه گرفت که دو دلیل اصلی و تاثیر گذار برقیمت چوب ترمو:

 •   ضخامت چوب ترمووود
 •   انبوهی و فراوانی گونه درختی


عوامل وابسته دیگری که بر میزان قیمت چوب ترمو و قیمت ترموود تاثیر دارد شامل مجموعه هزینه های قطع کردن و حمل و نقل از جنگل تا کارخانه و هزنینه دستمزد کارگران و مالیات را شامل می شود و عوامل دیگر که در ذیل به آن اشاره می شود :

  تهیه نهال و کاشت آن به تعداد یک به ده برای هرگونه درختی اشاره کرد.
   یعنی هر کارخانه تولید کننده چوب ترمووود موظف است که به ازای قطع کردن هر یک درخت ده عدد نهال از همان نوع درخت تهیه کند و در جنگل دوباره بکارد.
   عامل دیگر تعیین کننده قیمت ترمووود گرید و درجه بندی کیفی خود چوب می باشد.چوب دارای درجه بندی های گوناگونی می باشد کهاین درجه بندی ها به صورت مستقیم تعیین کننده می باشند برای قیمت چوب.گونه درختی (از هر نوع درختی که باشد) بسته به طول عمری که دارد از یک طرف وبسته به طول و ارتفاع از طرف دیگر باعث می شود که میزان معایب چوب زیاد و کم شود.معایبی چون خمیدگی و داشتن گره در چوب.
  چوبی که طول بلند تر و قامت صاف داشته باشد و کمترین میزان گره را داشته باشد به مراتب کمیاب تر و گران تر از سایر انواع آن می باشد.
 البته لازم به ذکر است که قوانین و مقررات سخت گیرانه نیز برای کارخانه ها و شرکت های تولید کننده چوب ترموود نیز برای میزان افزایش تاثیر گذار است که در نتیجه قیمت چوب ترموود را بالا می برد 
در نتیجه قیمت تمام شده چوب ترمووود شده عددی است که به جرآت می توان گفت ارزان نیست.

اکسسوری در دکوراسیون داخلی

امکان ندارد بتوان تاثیر دکوراسیون بر روحیه افراد ساکن در بنا را انکار کرد. در همه جای دنیا حتی در ایران  پژوهش های زیادی بر تاثیر دکوراسیون و فضاهای شهری بر روحیه ی افراد انجام شده است.نکاتی که در دکوراسیون اگر مطابق با سلیقه ی افراد و همچنین مطابق با فضای خانه رعایت شود تاثیرات غیرقابل انکاری دارد.

نکاتی مثل رنگ، فرم، چیدمان، بافت و متریال مبلمان خانه از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

بهتر است دست از استفاده از رنگ های کرم قهوه ای برداریم و رنگ های مورد علاقه ی خود را در خانه هایمان استفاده کنیم.فضای رنگی هر خانه ای را جذابتر میکند.

دیوار پوش چوبی 

اشخاصی هستند که علاقه دارند تا از متریال های طبیعی برای ساخت دکور خانه استفاده کنند، این اشخاص از دیوارپوش چوبی و بکار بردن پارکت لمینت استقبال خوبی به عمل می آورند چرا که مناسب ترین گزینه جهت این سبک سلیقه ، پوشش کف و دیوار از جنس چوب میباشد.انواع مختلفی از دیوار پوش و کف پوش های بسیار لوکس در بازار یافت میشود که میتوان از آن ها برای ایجاد رنگ حرفه ای و دقیق جهت قسمتی از دکور استفاده کرد. گرمایی که اجزا چوب در کف و دیوار به محیط وارد میشود و خانه را از بی روح شدن دور میکند. در هر سبکی همراه شدن سادگی با شیکی هر دو در هر سبک و سیاقی جواب میدهد.بسیاری از دکورهای منحصر بفرد و زیبا به هیچ وجه از رنگ های متعدد و دکور پیچیده استفاده نکرده اند. به عبارت دیگر در این طراحی ها نمای چوبی تقریبا همه چیز است. هرچند ترکیب دیوارپوش و کفپوش آن هم از جنس یکسان نیاز به خلاقیت دارد.

نکات مهم انتخاب کاغذ دیواری

کاغذ دیواری یکی از پوشش هایی است که برای دیوار ها ی داخلی منزل، ادارات، بیمارستان ها، مجتمع های تجاری مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از مهم ترین جنبه های دکوراسیون داخلی استفاده از کاغذ دیواری می باشد. کاغذ دیواریها به طور کلی به دو دسته ی طرح دار و ساده طبقه بندی می شود، هر چند که هر یک از آنها نیز با توجه به جنس و رنگ دسته بندی های متنوعی دارند. 
امروزه این نوع دیوار پوش اولویت بسیاری از افراد است و به رنگ روغن ترجیح داده می شود. نصب آسان و تنوع بالا نیز یکی از عوامل دیگر محبوبیت انواع کاغذ دیواری است.

کاغذ دیواری

خرید کاغذ دیواری 

شکیل تر و زیباتر است که  طرح و رنگ کاغذ دیواری انتخابی برای منزل، اتاق خواب یا محل اداری خود با طرح و رنگ کفپوش و سایر وسایل موجود  مطابقت داشته باشد تا طراحی داخلی شما بی نظیر و جذاب تر به نظر برسد همچنین علاوه بر رنگ سایر وسایل موجود در دکوراسیون منزل باید به سبک طراحی دکوراسیون منزل نیز برای انتخاب طرح و رنگ کاغذ دیواری توجه کنید. کاغذ دیواری های طرح دار و زرق و برق دار برای دکوراسیون های کلاسیک و سنتی انتخاب ایده آل و مناسبی هستند و کاغذ دیواری جدید ساده و شیک برای دکوراسیون ها با سبک های مدرن و امروزی می توانند انتخاب مناسبی باشند.

 برخی از نمایندگی های برندهای داخلی ، واردکنندگان کاغذ دیواری و فروشگاه ها هستند که این امکان را برای مشتریان ود فراهم می اورند در صورتی که تمایل به دیدن طرح ها و آلبوم کاغذ دیواری داشته باشند  و همانجا تصمیم خود را بگیرید، بصورت رایگان آلبوم را همراه با فردی خبره برای مشاوره به محلی که شما آدرس میدهید، میفرستند تا برای مثال در محل کار خود و با آسودگی خاطر برای اتاق خوابتان طرحی را انتخاب کرده و دستور نصب آن را میدهید و در محل با آنها بر سر قیمت مباحثه خواهید نمود. شرکت تیراژه هارمونی در راستای حمایت از محصولات ایرانی کاغذ دیواری ایرانی عرضه می کند، کاغذ دیواری ایرانی با توجه به قیمت های پایینش از کیفیت خوب و قابل قبولی برخوردار است. اما به جهت عدم استقبال و حمایت از این محصولات شاید تنوع آنها به اندازه ی محصولات وارداتی نباشد. در صورتی که به دنبال کاغذ دیواری ایرانی با کیفیت هستید و جهت دیدن مدل های مختلف و ایده گرفتن از آنها به شما توصیه میکنیم از آلبوم کاغذ دیواری ما دیدن نمایید.

طراحی منزل با کاغذ دیواری 

پیشرفت در علم و تکنولوژی در حوزه طراحی و گرافیک سبب شده طرح های مختلف کاغذ دیواری سه بعدی  متناسب با سلیقه هر کسى در هر جایى هر روز تولید شوند.همچنین هم راستا شدن توسعه و پیشرفت در تمام علوم یک سینرژی و هم افزایی در این صنعت به وجود آورده که این امکان را می دهد، ا ما هروز با نمایش یک محصول جدید در همه حوزه ها و بالاخص دکوراسیون داخلى سورپرایز شده و محیط خود را با آن تطبیق دهیم. که این نوع از کاغذ دیواری های  گامى جدید در صنعت دکوراسیون داخلی و یک نقطه عطف در دیزاین منازل شما مى باشد. امروزه می توانیم به کمک گوگل و فعالیت های بازاریابی آنلاین که روی سایت های مختلف انجام شده است بهترین راه کاری های طراحی منزل را مشاهده کنیم.

کاغذ دیواری ارزان

تیراژه هارمونی سعی دارد تا با قرار دادن رنج های مختلف از قیمت محصولات در سبد خرید خود بتواند نیاز های اقشار مختلف و تقاضامند رنج های قیمتی متفاوت را در بر گیرد. کاغذ دیواری ارزان این شرکت توانسته است نیازهای مشتریان در زمینه فروش کاغذ دیواری ارزان دارای برچسب امنیتی هولوگرام را نیز پوشش دهد و اجناسی متناسب با بودجه افراد در اختیار آن ها قرار دهد.

اهمیت رنگ ها در طراحی داخلی

هر یک از رنگ ها دارای روانشناسی خاص خود هستند و انرژی خاصی دارند، استفاده ی به جا و شناخت از انرژی که هر رنگ همراه خود برای محیط می آورد باعث ایجاد احساسی عمیق در آن محیط می شود.  بهتر است در دکوراسیون داخلی منزل خود از طراحان داخلی برای ترکیب رنگ های مختلف همراه با نورپردازی های رنگ گرم به کمک لامپ اسرام و مکان مناسب برای به کارگیری آنها بهره بگیرید. برای مثال بهتر است کاغذ دیواری یا رنگ اتاق خواب را به رنگ های روشن نظیر رنگ زرد و یا آبی آسمانی انتخاب کنید، در این صورت انعکاس نور آفتاب را زیباتر خواهید دید و حس خواهید که در یک محیط خارجی در حال گرفتن حمام آفتاب هستید .

رنگ مهم ترین عنصر در دکوراسیون داخلی

از آنجایی که رنگ ها بیشترین تاثیر را بر حالات روحی افراد و روابط اجتماعی آنها می گذارد و احساسات افراد ارتباط مستقیم با محیطی که در آن قرار دارند و رنگ ها آن محیط دارد میتوان رنگ را مهم ترین عنصر در دکوراسیون داخلی دانست. بنابراین از اهمیت و تاثیری که رنگ ها بر حالات روحی و روانی شما میگذارد غافل نشوید. عموما جایی که بیشترین جلوه را در منزل دارد و برای مانور بر وری رنگ های مختلف مناسب است دیوار ها و کف منزل هستند، عموما در انتخاب رنگ کف پوش ها نظیر سرامیک یا پارکت نمیتوان طیف وسیعی از رنگ ها را به کار برد، اما دیوار ها قسمتی هستند که میتوانند تنوع رنگی فراوانی ضمن ارزان بودن قیمت ترمو وود داشته باشند. خواه شما دیوار پوش منزلتان از جنس کاغذ دیواری باشد، خواه رنگ آمیزی کرده باشید می توانید از رنگ های مختلف بهره بگیرید.

استفاده از چوب در سقف و دیوار 

برای تزیین دکوراسیون داخلی خانه ی خود از هر ایده در گوشه کنار خانه و مغازه های مدرن می توانید استفاده کنید و این تنها به داشتن امکانات بستگی ندارد و نشان دهنده ی ذوق و سلیقه ی شخصی شما در طراحی و تزیین دکوراسیون داخلی خانه است. ایجادآلاچیق چوبی روی بام یا در حیاط منزل به کمک چوب ترمو می تواند بهترین گزینه در استفاده از چوب در دکوراسیون داخلی باشد.

در دنیای دکوراسیون داخلی منزل به سبک مدرن استفاده از پانل ها جایگاهی خاصی دارد. دقت کرده اید که چطور طراحان حرفه ای شلف ها و کناف های چوبی را در اتاق ها و بخش های مختلف دکوراسیون داخلی منزل اجرا می کنند. اصولا بیشتر استفاده از پانل های چوبی در این بخش از دکوراسیون داخلی خانه در تزیین دیوار پشت میز ال سی دی و یا اطراف شومینه دیده می شود ولی اگر گشتی در دنیای مجازی داشته باشید خواهید دید که اتاق خواب و حتی حمام و دستشویی محلی برای اجرای این طرح ها در تزیین دکوراسیون داخلی خانه است. منبع مقاله Digital Land

 دکوراسیون داخلی منزل با چوب طبیعی

در عصری که بیشتر خانه ها با مواد مصنوعی و صنعتی مانند گچ و کاغذ دیواری ها تزیین می شوند، تعجبی ندارد که عناصر طبیعی فراموش شوند. دکوراسیون داخلی منزل با چوب طبیعی و باکیفیت، یا به کمک پارکت فضایی خلق می کند که هیچ عنصر دیگری در معماری داخلی و خارجی یارای رقابت با آنرا ندارد.وقتی از چوب به همان حالت طبیعی اش استفاده شود، تمام بافت ها و گره های طبیعی خود را به زیبایی نشان می دهند طوری که دیگر نیازی به وسایل دکوری و تزیینی ندارید.

 


برچسب‌ها: ,فضاسازی,به,کمک,کاغذ,دیواری,و,ترمووود,ترموود بهترين چايگزين نماي ساختمان,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۴۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام ستار خان

دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام ستار خان همراه با متن و کیفیت عالی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

      

 

 • دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام ستار خان همراه با متن و کیفیت عالی

  دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام ستار خان ازرسانه موزیک ایرانی

  پخش آنلاین آهنگ ستار خان از علی زند وکیلی با بالاترین کیفیت

  Download Song By Ali Zand Vakili Called Sattar Khan With And Direct Links

  هم اکنون رسانه موزیک ایرانی برای شما کاربران آهنگ ستار خان را از علی زند وکیلی با بهترین کیفیت آماده کرده است

  دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام ستار خان

  دانلود فول آرشیو علی زند وکیلی با بالاترین کیفیت در موزیک ایرانی

  تکست و متن آهنگ علی زند وکیلی ستار خان

  یاری از مشروطه خواهان رفته در بین رقیبان

  خام نامردان شد و شد اسیر چنگشان

  تابمان بی تاب کرد خوابمان بی خواب کرد

  پای در بند رقیب خون به دل خون آب کرد

  این منم ستارخان این منم ستارخان

  این منم ستارخان آیم از تبریز جان

  حامی مشروطه اش سربدار عاشقان

  خشم دل اعجاز کرد دشمنم بی ساز کرد

  آنچنانی شد که عشق زند با شیراز کرد

  ♫♫♫♫♫♫

  دانلود آهنگ جدید علی زند وکیلی ستار خان

  ♫♫♫♫♫♫

  مجلسی برپا کنم دشمنم رسوا کنم

  در دل میدان شهر یک تنه غوغا کنم

  مینویسم با دوات آمدم سوی نجات

  تا که از جان رقیبان جان بگیرم از حیات

  یاری از مشروطه خواهان رفته در بین رقیبان

  خام نامردان شد و شد اسیر چنگشان

  تابمان بی تاب کرد خوابمان بی خواب کرد

  پای در بند رقیب خون به دل خون آب کرد

  این منم ستار خان این منم ستار خان

  این منم ستار خان آیم از تبریز جان

  حامی مشروطه اش سربدار عاشقان

  خشم دل اعجاز کرد دشمنم بی ساز کرد

  آنچنانی شد که عشق زند با شیراز کرد

  این منم ستارخان …

  دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام ستار خان با لینک مستقیم

  دانلود آهنگ علی زند وکیلی – ستار خان

  دانلود آهنگ علی زند وکیلی به نام ستار خان

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

دانلود آهنگ ها و زندگی نامه رحمان و رحیم پایتخت

مصطفی و مجتبی بلال حبشی دوبرادر دوقلو متولد 5 مرداد 1374 در استان مازندران، تنکابن می باشند و بزرگ شده شهرستان عباس آباد می باشند

بیوگرافی رحمان و رحیم در پایتخت / مصطفی و مجتبی بلال حبشی

نحوه بازیگر شدن

همه چیز از سریال شاهگوش از سال 1392 شروع شد. زمان تصویربرداری می رفتیم سر صحنه کار را از نزدیک ببینیم، آقای محسن تنابنده ما را دید و برای سریال پایتخت معرفی مان کرد.
نقشمان را دوست داریم چون همه اتفاقات خوب بعد از این کار رقم خورد، در این سریال با نام رحمان و رحیم در بین مردم شناخته شدیم.

خوانندگی

این دوبرادر قبل از بازیگری بعنوان موزیسین فعالیت خود را شروع کردن و با ساز تخصصیشون گیتار فعالیت های حرفه ای دارند و یک گروه دونفره بنام ریکادو تشکیل دادند

اسپانسر بعد از شهرت

ما در پایتخت ۳ چند سکانس کوتاه بازی داشتیم بعد از اینکه کار پخش شد صدای ما مورد توجه قرار گرفت و برایمان اسپانسر پیدا شد.
مسعود دهقان اسپانسر محسن چاوشی از صدای ما خوشش آمد و پیشنهاد خوانندگی داد و با ما قرارداد بست. 

کلاس خوانندگی

بعد از قرارداد رسمی برای خوانندگی در کلاس های موسیقی ثبت نام کردیم علاوه بر آن باید از محمدرضا علیمردانی تشکر ویژه داشته باشیم که در زمینه صدا خیلی به ما کمک کرد.

رحمان و رحیم سریال پایتخت

پدر و مادرمان اول موافق نبودند بازیگر شویم
شاید به این دلیل که اطلاع کافی از کار ما نداشتند، وقتی از بزرگان فامیل مشورت گرفتند و برخی از اقوام ما گفتند که برایشان آینده خوبی دارد راضی شدند. الان خانواده ما مشوقمان هم هستند و رحمان و رحیم پیشرفت خیلی خوبی واسه ما بود

سربازی

این دو سال پیش سربازی خود را در وزارت دفاع، سازمان جغرافیای تهران گذراندند.

خواندن تیتراژ

علاوه بر این آلبوم آهنگ های رحمان و رحیم که روش کار میکنیم پیشنهاد خواندن تیتراژ برای یک فیلم سینمایی را داشتیم که قرار است به زودی تمرین کار جدید را آغاز کنیم

 

 


 

 


برچسب‌ها: دانلود,آهنگ,ها,و,زندگی,نامه,رحمان,و,رحیم,پایتخت,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

روش آسان کردن محاسبات ریاضی

+ نوشته شده در شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

۴ نرم‌افزار رایگان برای تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

۴ نرم‌افزار رایگان برای تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 

 • ۴ نرم‌افزار رایگان برای تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  اگر شما از آن دسته کاربرانی هستید که علاقه بسیاری به تغییر رنگ پیش‌فرض فولدرها در ویندوز ۱۰ دارید، هیچ راهی ندارید جز اینکه از نرم‌افزارهای واسطه استفاده کنید. خوبی این کار این است که شاید برخی از کاربران بخواهند برای تشخیص سریعتر فولدرها رنگ ‌‌‌‌آنها را تغییر دهند تا با یک نگاه متوجه فولدر مورد نظر خود شوند.

  ۴ نرم‌افزار رایگان برای تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  خوشبختانه‌، برای تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰، هزاران نرم‌افزار رایگان در سطح اینترنت موجود است.

  در ادامه این مطلب با چند نرم‌افزار رایگان آشنا خواهیم شد که با استفاده از آنها می‌توان رنگ آیکون فولدرها را در ویندوز ۱۰ تغییر داد. این لیست ترتیب خاصی ندارد و شما از هر کدام که خواستید می‌توانید استفاده کنید.

  Folder Painter

  Folder Painter یک نرم‌افزار رایگان است که با استفاده از آن می‌توان رنگ پیش‌فرض آیکون فولدر ویندوز ۱۰ و ویندوز های قبلی را تغییر  داد. علاوه بر رنگهای پیش‌فرض، شما می‌توانید رنگهای دلخواه خود را نیز انتخاب کنید.

  تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  قابلیت خوب دیگر این نرم‌افزار این است که با آن می‌شود حتی خود آیکون را تغییر داد.

  همچنین اگر شما علاقه‌ای به شلوغ شدن منوی راست کلیک خود ندارید، می‌توانید در تنظیمات این برنامه گزینه‌ای را انتخاب کنید که فقط با نگه داشتن کلید Shift و سپس راست کلیک کردن منوی مربوط به این برنامه نمایش داده شود.

  تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  Folder Painter یک نرم‌افزار پرتابل است. به این معنی که شما نیازی به نصب آن ندارید. به نظر Folder Painter بهترین برنامه برای تغییر رنگ آیکون فولدرهای ویندوز می‌باشد.

  دانلود Folder Painter

  Folder Marker

  Folder Marker هم یک ابزار رایگان دیگر است که به شما اجازه تغییر رنگ آیکون فولدرهای ویندوز ۱۰ را می‌دهد. استفاده از این برنامه بسیار ساده است و از طریق منوی راست کلیک در دسترس است.

  تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  همچنین می‌توانید با انتخاب گزینه Restore Default، همه تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید. با کلیک کردن بر روی دکمه More Icons هم رنگها و فولدرهای بیشتری را خواهید دید.

  تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  Folder Marker در دو نسخه حرفه‌ای و رایگان موجود است.

  دانلود Folder Marker نسخه رایگان

  Folder Colorizer

  Folder Colorizer هم یکی دیگر از برنامه‌های نسبتاً محبوب برای تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰ است. با استفاده از Folder Colorizer ورژن دو به بعد شما می‌توانید برای فولدرهای خود رنگهای بسیار زیادی را انتخاب کنید. همچنین گزینه‌ای برای انتخاب رنگهای دلخواه نیز وجود دارد.

  تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  با نصب عادی این برنامه‌، یک سری اطلاعات نامشخص به برنامه‌نویس آن فرستاده می‌شود، که برای جلوگیری از این کار باید هنگام نصب، تیک گزینه Send anonymous data را بردارید.

  تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  علاوه بر این ممکن است هنگام نصب، یک لینک برای حمایت مالی از برنامه‌نویس، مشاهده کنید که می‌توانید تیک این گزینه را هم بردارید.

  در حال حاضر نسخه بتا این برنامه عرضه شده است.

  دانلود Folder Colorizer

  Rainbow Folders

  Rainbow Folders هم یک ابزار رایگان دیگر برای تغییر رنگ آیکون فولدرهای ویندوز ۱۰ می‌باشد. این برنامه خیلی سال است که آپدیت نشده است اما هنوز هم خوب کار می‌کند.

  تغییر رنگ آیکون فولدرها در ویندوز ۱۰

  این ابزار همچنین گزینه برای ریست کردن کش آیکون‌ها دارد که برای مواقعی که آیکون‌های ویندوز دارای اشکالاتی در نمایش شده‌اند، مفید است.

  دانلود Rainbow Folders


برچسب‌ها: ۴,نرم‌افزار,رایگان,برای,تغییر,رنگ,آیکون,فولدرها,در,ویندوز,۱۰,
+ نوشته شده در یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۵۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

  هدف از این پرسشنامه ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان یگان های ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد

  هدف این تحقیق، طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی است. 

  هدف دیگر این پژوهش پرکردن کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد ناجا و شناسایی فرآیندهای ارزیابی عملکرد راهبردی در هدایت نیروی انتظامی می باشد. 

  در نتیجه می تواند برای این نیرو راهنمای عمل مناسبی باشد. این پژوهش بر آن است تا الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی را ارائه ارزیابی نماید. 

  مصاحبه: هیئت رئیسه ومعاونین ناجا، روسای پلیس های تخصصی ناجا واساتید عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین. پرسشنامه: جهت تائید مصاحبه وتعیین اولویت ابعاد ومولفه های موثر در ارزیابی عملکرد . وبررسی اسناد: اسناد بالادستی ناجا: سندچشم انداز، برنامه های راهبردی، اهداف، سیاست ها و راهبرد های ناجا.

  گوبا و لینکلن چهار معیار پیشنهاد می‌کنند که فرضیه های مطرح در پژوهش کیفی را بهتر منعکس می کنند: اعتبار[1]، قابلیت تأئید[2]، قابلیت اطمینان[3]، و قابلیت انتقال[4]. جدول زیر، پژوهش را در پرتو این چهار معیار برای داوری در مورد کیفیت پژوهش کیفی بررسی می‌کند (وولام[5]، 2010: 64).

  1-1-4-3- اعتبار:  اعتبار به اطمینانی که فرد می تواند به حقیقت یافته ها داشته باشد، اشاره می کند.  اعتبار از طریق سه سویه سازی، و مشاركت طولانی مدت به دست می آید. (وولام[6]،2010: 67).

  جهت افزایش اعتبار پژوهش حاضر از ابزارهای سه سویه سازی و مشاركت طولانی مدت استفاده شد. سه‌سویه‌سازی با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و بررسی اسناد ومدارك در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مطالعات انجام شده در باره ارزیابی عملکرد پلیس، به همراه مشاهده در ناجا و انجام مصاحبه با فرماندهان و مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی، صورت پذیرفت. مشاركت 26 ساله محقق، نیز به تقویت اعتبار نتایج حاصل از پژوهش كمك می كند..

  معیارها

  ابزارهای تقویت کیفیت

  مراحل پژوهش که ابزارها در آن استفاده می شوند

  اعتبار

  سه سویه سازی

  مشاركت طولانی مدت

  تحلیل موارد مخالف

  جمع آوری داده ها

  قابلیت تأیید

  بررسی اعضا

  بازنگری دقیق

  بررسی موارد مطالعه

  قابلیت اطمینان

  کدگذاری مطالعات

  بررسی داده ها

  مصاحبه های شرکت کنندگان

  قابلیت انتقال

  توصیف دقیق

  بیان فرضیه ها

  بررسی موارد مطالعه

  به کمک روش تحلیل محتوا، برداشت های محقق از محتوا تحلیل می گردد. درحین تجزیه و تحلیل داده ها، داده ها طبقه بندی می شوند.

  پس از مصاحبه، کدها جمع آوری و مقایسه می شوند تا مفاهیم کلی تری استخراج گردد. کدبندی که انجام شد ابعاد ارزیابی عملکرد استخراج می شود. سپس مولفه ها مشخص می گردند. و در نهایت الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد ارائه خواهد شد..

  مرحله

  گام

  اقدام

  تجزیه متن

  1. آشنا شدن با متن مورد بررسی

  پیاده سازی داده ها (در صورت لزوم)

  مطالعه و مطالعه مجدد داده ها

  نوشتن ایده های اولیه

  2. ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری

  پیشنهاد چارچوب کدگذاری

  تفکیک متن به بخش های کوچکتر

  کدگذاری ویژگی های جالب داده ها

  3. جستجو و شناسایی مفاهیم

  تطبیق دادن کدها با مفاهیم بالقوه

  استخراج مفاهیم از بخش های کدگذاری شده متن

  پالایش و بازبینی مفاهیم

  4. ترسیم شبکه مفاهیم

  بررسی و کنترل همخوانی مفاهیم با کدهای استخراج شده

  مرتب نمودن مفاهیم

  انتخاب مفاهیم اصلی، سازمان دهنده و فراگیر

  ترسیم نقشه (های) مفاهیم

  اصلاح و تایید شبکه (ها)

  تشریح متن

  5. تحلیل شبکه مفاهیم

  تعریف و نام گذاری مفاهیم

  توصیف و توضیح شبکه مفاهیم

  ترکیب متن

  6. تدوین گزارش

  تلخیص شبکه مفاهیم و بیان مختصر و صریح مفاهیم

  استخراج نمونه های جالب و مورد توجه از داده ها

  مرتبط نمودن نتایج تحلیل با سؤال های تحقیق و مبانی نظری

  نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل ها

  1. گام اول:

  پس از مصاحبه با فرماندهان و مدیران ناجا و اساتید دانشگاه علوم انتظامی، (با تلفیق دو روش: تحلیل محتوی مصاحبه ها ومتاسنتز نظریه ها و ادبیات پیشین)ابعاد.الگو شامل(5 بعد ورودی و3 بعد خروجی) موثر بر ارزیابی عملکرد یگان های ناجا شناسایی گردید.

  1. گام دوم:

  پس از آن با ارائه پرسشنامه ای (پیوست ج)ابعاد، توسط خبرگان مصاحبه شده مقایسه شدند. که باتوجه به راهنمای پرسشنامه، و با استفاده از چهارحالت A، V، X و O رابطه مفهومی بین ابعاد تعیین گردیده است. (جدول 7-4)

  V: یعنی i بر j تاثیر می گذارد.

  A: یعنی i از j تاثیر می پذیرد.

  X: یعنی i و j تاثیر متقابل دارند.

  O: یعنی i و j بر یكدیگر بی تاثیرند.

  1. گام سوم:

   ماتریس خودتعاملی ساختاری استخراج گردید.جداول این ماتریس ازعلامت هایی تشكیل شده است كه بیشترین تكرار را در نظرات مصاحبه شوندگان به خود اختصاص داده اند..

   در این تحقیق چون 9 نفر جداول را تکمیل نموده اند، اگر به عنوان مثال 7 نفر در گام دوم (پرسشنامه) گفته اند بعد سیاست ها و قوانین برروی اعتبارات اثرگذاراست، طبق نظر اکثریت تاثیر سیاست ها و قوانین بر روی بعد اعتبارات تایید می شود (جدول 7-4).

  1. گام چهارم:

  روابط ثانویه بین ابعاد کشف گردیده است. درجمع بندی که درگام چهارم انجام می دهیم. به عنوان مثال پاسخگو درج نموده: بعد سیاست ها و قوانین براعتبارات تاثیر دارد و بعد اعتبارات بر بعد فرایندهای داخلی تاثیر دارد، ولی چون کار تکمیل پرسشنامه ذهنی است، پاسخگو در زمان تنظیم پرسشنامه تاثیر سیاست ها و قوانین بر هردو یعد دیگر را ثبت ننموده. لذا دراین گام خود محقق این موارد را اصلاح نموده است.

  مثال:  الف روی ب تاثیر دارد و ب روی ج تاثیر دارد . لذا الف روی ج تاثیر دارد (جدول 8-4).

  1. گام پنجم:

  ماتریس قدرت نفوذ- وابستگی ازتبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یك ماتریس دوارزشی(0و 1) شكل گرفته است.

  عدد یك جایگزین علامت های X و  Vو عدد صفر جایگزین علامت های A و O شود.

  درصورتیكه این عمل برای تمامی سطرهای جداول  انجام شود، ستون قدرت نفوذ از جمع  سطرهای جدول حاصل می شود.. (ماتریس اثرگذاری= قدرت نفوذ )

  در صورتیكه این عمل برای تمامی ستون های جداول انجام شود، ستون وابستگی ازجمع ستونی جدول حاصل می شود.. ماتریس اثرپذیری-وابستگی(جداول 9-4  و10-4).

  1. گام ششم:

  روابط و سطوح ابعاد مشخص می گردد.

  * برای سطح بندی باید مجموعه خروجی ها و مجموعه ورودی های استخراج شود.

  *  مجموعه خروجی ها (سطرها)  - تاثیر می پذیرد.

  مجموعه ورودی ها (ستون) - تاثیر می گذارند.

  *سپس مجموعه مشترک (روابط دوطرفه) که در دو مجموعه ورودی و خروجی تكرار شده اند- تاثیر دو طرفه.

  با انجام مكرر این روش سطوح بعدی نیز مشخص می شوند..

   اگردر این مرحله هیچ مجموعه یكسانی وجود نداشت نشان دهنده یك ناسازگاری درتعریف ارتباط میان ابعاد است كه باید با نظر مصاحبه شوندگان اصلاح گردد.

  پس از مشخص شدن همه سطوح می توان الگوی ساختاری تفسیری را ارائه نمود

  سطح 1 کمترین اهمیت را دارد (اثرپذیرترند) وآخرین سطح بیشترین اهمیت را دارد(اثرگذارترین)

  6-3- جمع آوری داده ها در زمینه مورد نظر:

  تصمیم به اینکه جمع آوری داده­ها خاتمه یابد به عوامل متعددی بستگی دارد مثلاً محدودیت بودجه و زمان یا اینکه مخاطبان از حوصله پاسخگویی خارج شده باشند (گال و همكاران، 1996: 114). لینکلن وگوبا چهار معیار برای یافتن زمان مناسب خاتمه دادن جمع آوری داده بیان کرده اند که عبارتند از:

  تمام شدن منابع:

  منابع داده­ای (نظیر مطلعین کلیدی، تحلیل اسناد) تخلیه کامل شده باشند به این معنا که مطمئن شویم با کنکاش بیشتر به اطلاعات مفید بیشتر دست نمی­یابیم.

  اشباع مقوله­ها:

  هنگامی­که درباره مقولاتی که داده ها را ذیل آنها کد­بندی کرده­ایم به جمع آوری داده می‌پردازیم اما نسبت به تلاشی که می­کنیم به اطلاعات مفید کمتری دست می­یابیم، آنگاه به اشباع تئوریک در آن مقوله رسیده­ایم.

  هنگامی که محقق متوجه شود که داده ها دارای الگوی تکراری شده اند و با جمع آوری داده های بیشتر الگو تفاوتی نمی کند و به همان صورت تکرار  می­شود

  دور افتادگی:

  محقق در می­یابد که داده­های جدید از هسته اصلی مقوله یافته­ها، خیلی دور و پرت هستند و خودشان تشکیل مقوله قابل توجه جدیدی را نیز نمی­دهند.

  7-3- جمع بندی فصل سوم:

  در این فصل، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها، مشاهده، بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات معرفی شدند. همچنین روش های تحلیل محتوا و الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به عنوان روش های تحلیل داده ها تبیین گردیدند. در نهایت نیز شاخص های ارزیابی پژوهش معرفی شده و اقدامات پژوهشگر جهت افزایش كیفیت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مطالب گفته شده در فصل چهارم، ابتدا ادبیات پژوهش موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، مصاحبه های صورت گرفته با فرماندهان و مدیران ناجا و اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تجزیه و تحلیل می‌گردند تا مفاهیم مورد نظر شناسایی گردند. سپس با استفاده از روش الگوسازی ساختاری تفسیری مفاهیم به دست آمده سطح بندی شده و الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا حاصل می شود.  [5] Woolum, Janet Mae (2010)

  [6] Woolum, Janet Mae (2010)

  [7] Jawhary, Diala (2011),

  [8] Woolum, Janet Mae (2010)


برچسب‌ها: پرسشنامه,ارزیابی,عملکرد,راهبردی,سازمان,,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۰۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان

جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 


برچسب‌ها: جزوه,درس,فرهنگ,و,تمدن,مسلمانان,در,کشورهای,غیر,مسلمان,,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۲۶ توسط سامان سم دسته : نظر(0)